İnsanlığa Karşı Suçlar Kapsamındaki Darbeciliği ve Vatan Hainliği Kapsamındaki Emperyalist İşbirlikçiliği Söylemlerini Kınıyoruz.

İşkence ve Şiddet Mağdurları için Sosyal Hizmet Rehabilitasyon ve Adaptasyon Merkezi

Kurt İsmail pasa 2. sokak Tavşanlı apartmanı kat: 3     Diyarbakır

Tel: 00 90 412 224 44 77

Email : sohram@hotmail.com – Web-sitesi: www.sohram.com

İnsanlığa Karşı Suçlar Kapsamındaki Darbeciliği ve Vatan Hainliği Kapsamındaki Emperyalist İşbirlikçiliği Söylemlerini Kınıyoruz.

Son dönemlerde basın yayın kuruluşları aracılığıyla kamuoyuna darbe söylemleri ve emperyalist müdahale heveslerini yansıtan açıklamalar gözlemleyen derneğimiz, halkımızın demokratik yaşamda ilk temsil organlarından bir kurum olduğumuz bilinciyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmiştir.

SOHRAM-DER olarak kurucu genel başkanımız Mim Yavuz Binbay’ın iki defa mağduru olduğu insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında olan her türlü darbeyi çağrıştıran, zihniyeti ve söylemleri şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.

Kendi ülkesindeki seçimle işbaşına gelmiş yönetime müdahale çağrısı yapmak veya böylesi bir beklenti içinde olmak Vatan Hainliği kapsamına girer. Bu tür düşünceler ve girişimler dünyanın her yerinde aynı kapsamda Vatan Hainliğiyle değerlendirilir.   

Her darbe döneminde demokrasi ve halk düşmanı zihniyet sahiplerince ülkemizin bir kuşağı insanlık dışı yöntemler kullanılarak gözaltına alınmış, işkencelerden geçirilmiş, katledilmiş, kaybedilmiş, fişlenmiş, toplumsal yaşama katkısı ve katılımı engellenerek yok edilmiştir.

Ülke demokrasisi her on yılda ABD derin devletinin desteğiyle bu çağdışı yöntemle demokrasi kesintiye uğratılarak bir vesayet rejimi oluşturularak, halkın iradesi yok sayılmış ve çağın gerisinde bırakılmıştır.

Bu dönemlerde halkın ilk demokratik temsil organı olan demokrasinin olmazsa olmaz organlarından sivil toplum örgütleri kapatılmış, yasaklanmış, üyeleri hakkında en ağır suçlamalarla soruşturmalar açılarak sindirilmiş ve demokratik yaşamın ilk temsil organı olan sivil toplum örgütlülüğünün gelişmesi engellenerek toplumumuzun demokrasinin gelişmesi engellenmiştir.

15 Temmuz 2016 da Osmanlı imparatorluğu dönemi dâhil olmak üzere bu topraklarda 700 yıldır ilk defa sivillerin Cuntacılara karşı koyuşuna ve zaferine şahit olduk, kutladık ve saygıyla selamladık.

Unutulmamalıdır ki “En kötü sivil yönetim insanlık suçları kapsamındaki CUNTACI yönetimden, en kötü bağımsız rejim Irak, Suriye, Libya vb. devletlere yapılan dış müdahalelerle getirildiği iddia edilen kaos demokrasisi müdahalelerinden evladır.” Demokratım, insan haklarından yanayım, İnsanlık onuruna sahibim diyen her birey ve kurum Cuntacılığa ve dış müdahalelere karşı demokratik sistemi desteklemelidir.

Halkımızın, tanklara, silahlı cuntacı çete mensuplarına karşı hayatını ortaya koyarak kazandığı demokrasi zaferini unutmadık ve benzer bir girişime karşı tekrar aynı onurlu davranışı göstereceğine inanıyoruz. 

Bir asırdır, her kuşağın gençleri ağır bedeller ödeyerek, “ABD Emperyalizmine Hayır” “ABD ülkemizden Defol” “Kahrolsun ABD Emperyalizmi” “IMF’ye Hayır” vb. sloganların yönlendirdiği destansı ve kararlı mücadeleleri sonucunda bu konuda önemli bir gelişme ve başarı sağlanmıştır. Bu başarının sahipleri olarak bu başarımızı kararlılıkla koruyacağımıza inanıyor ve işbirlikçiliği heveslilerine bunu hatırlatmak istiyoruz. Hiçbir hal ve koşulda geri adım atmayacağız, her hal ve koşulda kazanımlarımızı koruyacağız.

Emperyalist talan sebebiyle geri bırakılmış 3.cü dünya ülkeleri dâhil, Dünyanın hiçbir yerinde emekli general-amiraller bir beklentisi yoksa hassas konularda demeçler vermez!

Cuntacı – Darbeleri çağrıştıran söylemleri ve emperyalist müdahaleleri ve işbirlikçiliğini çağrıştıran zihniyet ve girişimleri kınıyor ve lanetliyoruz.

 SOHRAM-DER olarak, Cuntacı-Darbe ve Emperyalist işbirlikçi heveslilerine; halkımızın demokratik yaşamda ilk temsil organlarından bir kurum olduğumuz bilinciyle her ne pahasına olursa olsun, her zaman ve her koşulda halkın iradesiyle birlikte ve demokratik sistemi koruyacak kurumlarından biri olduğumuzu belirtiriz.

Mim Yavuz Binbay

SOHRAM-DER

Genel Başkanı