Sohram BM işkence ve kötü muameleyle mücadele haftası kapsamında gerçekleştirmiş olduğu etkinlikler

SOHRAM-DER

İşkence ve Şiddet Mağdurları için Sosyal Yardımlaşma Rehabilitasyon ve Adaptasyon Merkezi Derneği

Association Centre Action Social Réhabilitation et Réadaptation pour la Victimes de la Torture et de la Violence

Kurt İsmail pasa 1. sokak Tavşanlı apartmanı kat:4 No: 10-11  Ofis /Diyarbakır

Tel: 00 90 412 224 44 77 – Email : sohramder@gmail.com  – Web-sitesi: www.sohram.com

Sizleri Sohram’ın BM işkence ve kötü muameleyle mücadele haftası kapsamında gerçekleştirmiş olduğu etkinlikler konusunda bilgilendirmek istiyoruz.  Bu çerçevede bir hafta boyunca işkence ve savaş mağdurlarıyla dayanışma ve kamuoyunun dikkatini bu insanlık suçlarına çekmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenlemeye çalıştık.

Tüm zor koşullara rağmen, bu yıl ki etkinliklerimizi gelecek için bir umut damlası ve gelecek için cesaret sembolü olarak gerçekleştirebildik. 

Mevcut koşulların yansıyan zorlukları bölgemizdeki savaşlar ve ülkemizdeki iç kargaşalar sebebiyle, BM işkence ve kötü muameleyle mücadele kampanyamızı « işkence, savaş, iç kargaşa mağdurları ve mültecilerle dayanışma ve bölgemizde ve dünyada işkenceye, savaşa ve kötü muameleye son” sloganıyla başlattık.

25 Haziran Cuma günü camide,  20 Haziran Pazar günü kilisede işkence, kötü muamele ve savaş mağdurları için ve insanlık suçu kapsamındaki bu uygulamaların ülkemizde ve dünyada son bulması için dua ettik. Bu etkinlik bu çerçevede ülkemizde ilk defa SOHRAM-DER tarafından gerçekleşmiştir. Sohram olarak bu etkinliği bir gelenek gibi her yıl tekrarlayacağız. Bu konuya duyarlı herkesi bu geleneğe destek vermesi için çağrıda bulunuyoruz.

Her sene olduğu gibi Sohram merkez binası konferans salonunda 25 Haziran günü SOHRAM-DER Genel Başkanı Mim Yavuz BİNBAY ve SOHRAM-DER Psikoloğu Emine Rıdvan’ın konuşmacı olarak katıldığı, işkencenin önlenmesi ve işkence ve şiddet mağdurlarının rehabilitasyonu ve insan hakları konulu seminerler verildi.  Oturumun biri psikoterapinin işkence ve şiddet mağdurlarının tedavisinde yeri ve önemi. Psikoterapi servisimizin düzenlediği diğer iki oturumun konuları;  « HİÇBİR HAL VE ŞARTTA İŞKENCEYE MÜSAMAHA EDİLEMEZ ve İŞKENCE NELERDİR? YASAL HAKLARIMIZ NELERDİR? » idi.

Katılımcılara gözaltına alınanların ve tutukluların hakları ve Türkiye’de Birlikte Yaşamak konulu broşürler dağıtıldı.

SOHRAM-DER başkanı Mim Yavuz Binbay, yaptığı konuşmada, on yıllardır yaşanan olaylar ve sistemsel zafiyetler sebebiyle yaşanan askeri darbeler sonucunda yaşanan acı olaylar sebebiyle bölgemiz bir travma bölgesine dönüşmüştür.  İşkenceyi önleyecek en güçlü etkenin hukuk sisteminin olduğunu bu sebeple hukuk sistemine sahip çıkılmasının ve güçlendirilmesinin önemli olduğunu, hukuk sisteminin güçlenmesinin ancak bireylerin hukuka sahip çıkarak içselleştirmesiyle mümkün olabileceğini belirtti. Binbay, ülkemizde son dönemlerde yaşanan çok ciddi olaylar sebebiyle yoğun gözaltıların olmasına rağmen fiziksel işkence vakalarında azalma gözlenmesine rağmen psikolojik baskı yöntemlerinin hala yaygın olarak kullandığını ve ülkemizde bir an önce “işkenceye sıfır tolerance” ilkesinin hayata geçirilerek bu ilkenin uluslararası öncülüğünü ülkemizin yapabilmesini dilediğini belirtti.

Saygılarımızla.

SOHRAM-DER