Mim Yavuz Binbay 12 Eylül Darbesi Röportajı linkleri

12 eylül ile ilgili yaptiğim röportajın birinci linki;

Artı tv deki ikinci röportaj iki gün yayınlandı röportajin iki linki;

Birinci link;

Ikinci link;

Sohram BM işkence ve kötü muameleyle mücadele haftası kapsamında gerçekleştirmiş olduğu etkinlikler

SOHRAM-DER

İşkence ve Şiddet Mağdurları için Sosyal Yardımlaşma Rehabilitasyon ve Adaptasyon Merkezi Derneği

Association Centre Action Social Réhabilitation et Réadaptation pour la Victimes de la Torture et de la Violence

Kurt İsmail pasa 1. sokak Tavşanlı apartmanı kat:4 No: 10-11  Ofis /Diyarbakır

Tel: 00 90 412 224 44 77 – Email : sohramder@gmail.com  – Web-sitesi: www.sohram.com

Sizleri Sohram’ın BM işkence ve kötü muameleyle mücadele haftası kapsamında gerçekleştirmiş olduğu etkinlikler konusunda bilgilendirmek istiyoruz.  Bu çerçevede bir hafta boyunca işkence ve savaş mağdurlarıyla dayanışma ve kamuoyunun dikkatini bu insanlık suçlarına çekmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenlemeye çalıştık.

Tüm zor koşullara rağmen, bu yıl ki etkinliklerimizi gelecek için bir umut damlası ve gelecek için cesaret sembolü olarak gerçekleştirebildik. 

Mevcut koşulların yansıyan zorlukları bölgemizdeki savaşlar ve ülkemizdeki iç kargaşalar sebebiyle, BM işkence ve kötü muameleyle mücadele kampanyamızı « işkence, savaş, iç kargaşa mağdurları ve mültecilerle dayanışma ve bölgemizde ve dünyada işkenceye, savaşa ve kötü muameleye son” sloganıyla başlattık.

25 Haziran Cuma günü camide,  20 Haziran Pazar günü kilisede işkence, kötü muamele ve savaş mağdurları için ve insanlık suçu kapsamındaki bu uygulamaların ülkemizde ve dünyada son bulması için dua ettik. Bu etkinlik bu çerçevede ülkemizde ilk defa SOHRAM-DER tarafından gerçekleşmiştir. Sohram olarak bu etkinliği bir gelenek gibi her yıl tekrarlayacağız. Bu konuya duyarlı herkesi bu geleneğe destek vermesi için çağrıda bulunuyoruz.

Her sene olduğu gibi Sohram merkez binası konferans salonunda 25 Haziran günü SOHRAM-DER Genel Başkanı Mim Yavuz BİNBAY ve SOHRAM-DER Psikoloğu Emine Rıdvan’ın konuşmacı olarak katıldığı, işkencenin önlenmesi ve işkence ve şiddet mağdurlarının rehabilitasyonu ve insan hakları konulu seminerler verildi.  Oturumun biri psikoterapinin işkence ve şiddet mağdurlarının tedavisinde yeri ve önemi. Psikoterapi servisimizin düzenlediği diğer iki oturumun konuları;  « HİÇBİR HAL VE ŞARTTA İŞKENCEYE MÜSAMAHA EDİLEMEZ ve İŞKENCE NELERDİR? YASAL HAKLARIMIZ NELERDİR? » idi.

Katılımcılara gözaltına alınanların ve tutukluların hakları ve Türkiye’de Birlikte Yaşamak konulu broşürler dağıtıldı.

SOHRAM-DER başkanı Mim Yavuz Binbay, yaptığı konuşmada, on yıllardır yaşanan olaylar ve sistemsel zafiyetler sebebiyle yaşanan askeri darbeler sonucunda yaşanan acı olaylar sebebiyle bölgemiz bir travma bölgesine dönüşmüştür.  İşkenceyi önleyecek en güçlü etkenin hukuk sisteminin olduğunu bu sebeple hukuk sistemine sahip çıkılmasının ve güçlendirilmesinin önemli olduğunu, hukuk sisteminin güçlenmesinin ancak bireylerin hukuka sahip çıkarak içselleştirmesiyle mümkün olabileceğini belirtti. Binbay, ülkemizde son dönemlerde yaşanan çok ciddi olaylar sebebiyle yoğun gözaltıların olmasına rağmen fiziksel işkence vakalarında azalma gözlenmesine rağmen psikolojik baskı yöntemlerinin hala yaygın olarak kullandığını ve ülkemizde bir an önce “işkenceye sıfır tolerance” ilkesinin hayata geçirilerek bu ilkenin uluslararası öncülüğünü ülkemizin yapabilmesini dilediğini belirtti.

Saygılarımızla.

SOHRAM-DER

İnsanlığa Karşı Suçlar Kapsamındaki Darbeciliği ve Vatan Hainliği Kapsamındaki Emperyalist İşbirlikçiliği Söylemlerini Kınıyoruz.

İşkence ve Şiddet Mağdurları için Sosyal Hizmet Rehabilitasyon ve Adaptasyon Merkezi

Kurt İsmail pasa 2. sokak Tavşanlı apartmanı kat: 3     Diyarbakır

Tel: 00 90 412 224 44 77

Email : sohram@hotmail.com – Web-sitesi: www.sohram.com

İnsanlığa Karşı Suçlar Kapsamındaki Darbeciliği ve Vatan Hainliği Kapsamındaki Emperyalist İşbirlikçiliği Söylemlerini Kınıyoruz.

Son dönemlerde basın yayın kuruluşları aracılığıyla kamuoyuna darbe söylemleri ve emperyalist müdahale heveslerini yansıtan açıklamalar gözlemleyen derneğimiz, halkımızın demokratik yaşamda ilk temsil organlarından bir kurum olduğumuz bilinciyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmiştir.

SOHRAM-DER olarak kurucu genel başkanımız Mim Yavuz Binbay’ın iki defa mağduru olduğu insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında olan her türlü darbeyi çağrıştıran, zihniyeti ve söylemleri şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.

Kendi ülkesindeki seçimle işbaşına gelmiş yönetime müdahale çağrısı yapmak veya böylesi bir beklenti içinde olmak Vatan Hainliği kapsamına girer. Bu tür düşünceler ve girişimler dünyanın her yerinde aynı kapsamda Vatan Hainliğiyle değerlendirilir.   

Her darbe döneminde demokrasi ve halk düşmanı zihniyet sahiplerince ülkemizin bir kuşağı insanlık dışı yöntemler kullanılarak gözaltına alınmış, işkencelerden geçirilmiş, katledilmiş, kaybedilmiş, fişlenmiş, toplumsal yaşama katkısı ve katılımı engellenerek yok edilmiştir.

Ülke demokrasisi her on yılda ABD derin devletinin desteğiyle bu çağdışı yöntemle demokrasi kesintiye uğratılarak bir vesayet rejimi oluşturularak, halkın iradesi yok sayılmış ve çağın gerisinde bırakılmıştır.

Bu dönemlerde halkın ilk demokratik temsil organı olan demokrasinin olmazsa olmaz organlarından sivil toplum örgütleri kapatılmış, yasaklanmış, üyeleri hakkında en ağır suçlamalarla soruşturmalar açılarak sindirilmiş ve demokratik yaşamın ilk temsil organı olan sivil toplum örgütlülüğünün gelişmesi engellenerek toplumumuzun demokrasinin gelişmesi engellenmiştir.

15 Temmuz 2016 da Osmanlı imparatorluğu dönemi dâhil olmak üzere bu topraklarda 700 yıldır ilk defa sivillerin Cuntacılara karşı koyuşuna ve zaferine şahit olduk, kutladık ve saygıyla selamladık.

Unutulmamalıdır ki “En kötü sivil yönetim insanlık suçları kapsamındaki CUNTACI yönetimden, en kötü bağımsız rejim Irak, Suriye, Libya vb. devletlere yapılan dış müdahalelerle getirildiği iddia edilen kaos demokrasisi müdahalelerinden evladır.” Demokratım, insan haklarından yanayım, İnsanlık onuruna sahibim diyen her birey ve kurum Cuntacılığa ve dış müdahalelere karşı demokratik sistemi desteklemelidir.

Halkımızın, tanklara, silahlı cuntacı çete mensuplarına karşı hayatını ortaya koyarak kazandığı demokrasi zaferini unutmadık ve benzer bir girişime karşı tekrar aynı onurlu davranışı göstereceğine inanıyoruz. 

Bir asırdır, her kuşağın gençleri ağır bedeller ödeyerek, “ABD Emperyalizmine Hayır” “ABD ülkemizden Defol” “Kahrolsun ABD Emperyalizmi” “IMF’ye Hayır” vb. sloganların yönlendirdiği destansı ve kararlı mücadeleleri sonucunda bu konuda önemli bir gelişme ve başarı sağlanmıştır. Bu başarının sahipleri olarak bu başarımızı kararlılıkla koruyacağımıza inanıyor ve işbirlikçiliği heveslilerine bunu hatırlatmak istiyoruz. Hiçbir hal ve koşulda geri adım atmayacağız, her hal ve koşulda kazanımlarımızı koruyacağız.

Emperyalist talan sebebiyle geri bırakılmış 3.cü dünya ülkeleri dâhil, Dünyanın hiçbir yerinde emekli general-amiraller bir beklentisi yoksa hassas konularda demeçler vermez!

Cuntacı – Darbeleri çağrıştıran söylemleri ve emperyalist müdahaleleri ve işbirlikçiliğini çağrıştıran zihniyet ve girişimleri kınıyor ve lanetliyoruz.

 SOHRAM-DER olarak, Cuntacı-Darbe ve Emperyalist işbirlikçi heveslilerine; halkımızın demokratik yaşamda ilk temsil organlarından bir kurum olduğumuz bilinciyle her ne pahasına olursa olsun, her zaman ve her koşulda halkın iradesiyle birlikte ve demokratik sistemi koruyacak kurumlarından biri olduğumuzu belirtiriz.

Mim Yavuz Binbay

SOHRAM-DER

Genel Başkanı